מאגר עדי הנוסח של התלמוד הבבלי והספרות התנאית

תודות

עד נוסח אחד מכל יחידה במאגר הבבלי ובמאגר תורת התנאים הוכן באקדמיה ללשון העברית ומוצג באישורה. על זאת התודה והברכה.

תצלומי דפים מן הדפוסים הראשונים של מסכתות התלמוד הבבלי משונצינו ומפיזרו שבספריית בית המדרש לרבנים באמריקה ( Jewish Theological Seminary of America Library ) מוצגים בין עדי נוסח הבבלי באישור הספרייה.

תודות למרכז לחקר התורה שבעל־פה והפצתה ע"ש א"מ נפתל ורעייתו חסיה לבית יפה באוניברסיטת בר־אילן על התמיכה הנדיבה במאגר תורת התנאים.

בשנת תשע"ב יצא לאור חיבורו החשוב של פרופ' יעקב זוסמן – "אוצר כתבי־היד התלמודיים". כבוד הוא לנו להביע הערכה והוקרה לפרופ' זוסמן על מחקריו ומפעליו שהניבו את הקטלוג, אשר הוא לנו מורה דרך מאין כמוהו לקטעים תלמודיים מגניזת קהיר ומכריכות אירופאיות, בין השאר.