מאגר עדי הנוסח של התלמוד הבבלי והספרות התנאיתברוכים הבאים לאתר 'מיזם פיתוח משותף' – 'Cooperative Development Initiative' – המשותף למכון לחקר התלמוד ע"ש שאול ליברמן של בית המדרש לרבנים באמריקה ולמכון למחשוב מידע ביהדות שבאוניברסיטת בר-אילן.

באתר זה צירוף ושידרוג של שלושה מאגרי מידע ביהדות, של המוסדות הללו.

 1. מאגר עדי הנוסח של התלמוד הבבלי ע"ש סול ואוולין הנקינד
 2. מפתח ביבליוגרפי (אינדקס) לספרות התלמודית, המציג ציונים ממוקדים למאות ספרי מחקר וחטיבות נוספות ממוקד לדף/עמוד, משנה או הלכה.
 3. תורת התנאים, אוצר עדי הנוסח לספרות התנאית

איחוד האתרים וכתיבתם מחדש אפשרו לנו להציע לכם חוקרים, תלמידים ומעיינים, מספר חידושים חשובים הפותחים בפניכם אפשרויות עיון וחיפוש אשר לא היו קיימים עד היום.

 1. חיפוש מתוחכם בתורת התנאים, ופתיחת תוספתא לפי פרק והלכה
 2. אפשרות חיפוש בעדי הנוסח של הבבלי ושל תורת התנאים יחדיו
 3. מפתח ביבליוגרפי לכל משנה והלכה במשנה ובתוספתא ולכל דף/עמוד בבבלי
 4. הכניסה למפתח הביבליוגרפי ניתנת לכל עמוד או הלכה בעץ העיון
 5. צלמית (אייקון) במפתח הביבליוגרפי, המפנה לפרטים הביבליוגרפיים של הספר בקטלוג הספריה הלאומית
 6. צלמית שניה במפתח הביבליוגרפי לספר עצמו במהדורה מקוונת, במידה וקיימת
 7. צילומי דפי דפוס שונצינו ודפוס פיזרו, ראשית דפוסי התלמוד
 8. הטקסט מקטעי גניזה שונים השייכים לכתב יד אחד צורפו ליחידה אחת וסומנו בשם המסכת, האות G ולאחריה מספר שנקבע לאותו צירוף בקטלוג זוסמן
 9. קבצי אקסל ובהם סינופסיס מלא, במבנה טורים, מילה תחת מילה, של כל עדי הנוסח לפרקים בתלמוד הבבלי. צלמית ייחודית לסינופסיס מופיעה במקומות המתאימים בעץ העיון. קבצים שלמים נוספים נמצאים כעת בהכנה, ויועלו לאתר בהדרגה.

וזאת בנוסף למגוון קישורים שבין שלושת המאגרים ותוכנם היחודי.

אנו ממשיכים לפתח ולשדרג את האתר ועל כל הוספה ועדכון נודיעכם מיידית בעמוד זה.